Uczniowski Klub Sportowy UKS ZSO RUMIA
  Historia
 

Uczniowski Klub Sportowy "UKS ZSO Rumia" działa przy Szkole Podstawowej nr 9  im. Karola Olgierda Borchardta w Rumi. Klub powstał w 2001 r. i posiada  obecnie dwie sekcje siatkówki dziewcząt Kadetki i młodziczki oraz grupy naborowe.

Celem Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Klub realizuje swoje cele poprzez stwarzanie uczniom możliwości uprawiania ulubionej dyscypliny sportu oraz uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na terenie całego kraju. Prowadzenie turniejów, konkursów i obozów sportowych umożliwiających wszechstronny rozwój sprawności fizycznej i umysłowej uczniów.

Ponadto Klub organizuje letnie obozy sportowe w Bornem Sulinowie

 
  stronę odwiedziło już 13824 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=